Društvo potapljačev VIDRA Krško

Društvo potapljačev VIDRA Krško je prostovoljna, nepridobitna, društvena in strokovna organizacija, v kateri njeni člani uresničujejo skupne cilje in interese s področja potapljanja, izobraževanja potapljačev, organiziranja podvodnih aktivnosti, razvoja tehnične kulture, ekologije (skrb za čisto obvodno in vodno okolje), opravljanja nalog zaščite in reševanja ljudi in premoženja na, v in ob vodi ter ostalih dejavnosti, povezanih s potapljanjem.

Novice

Potapljanje in COVID-19

30. april 2020

V nadaljevanju objavljamo članek, ki ga je pripravila Komisija za zdravstvo pri Slovenski potapljaški zvezi. Spodaj napisana priporočila so sestavljena po predlogi smernic Society for Diving and Hyperbaric Medicine (Gesellschaft für Tauch- und Überdruckmedizin -GTÜM) in so oblikovana glede na dostopne znanstvene informacije in strokovno znanje o bolezni COVID-19 do dne 19. 4. 2020.