Vodstvo

Društvo potapljačev VIDRA Krško vodi sedem (7) članski upravni odbor, ki usklajuje delo komisij, sekcij, odloča o nabavi opreme, obvešča člane o dejavnostih, ureja izobraževanja ter usposabljanja po verificiranih programih Slovenske potapljaške zveze in Podvodne reševalne službe Slovenije. 

Sestavljajo ga 

  • predsednik (Matej Koritnik), kot zakonit zastopnik društva, 
  • tajnik (Jan Zadravec), 
  • vodja Podvodne reševalne službe Slovenije – Reševalne postaje Krško (Željko Povh), 
  • predsednik komisije za izobraževanje (Darko Anžiček), 
  • blagajnik (Vladimir Božič), 
  • tehnični referent (Jure Fritz) in 
  • referent za varstvo okolja (Aleš Terpinc).

Drugi organi društva so še: 

  • Nadzorni odbor (nadzira delo upravnega odbora), 
  • disciplinska komisija (razsoja v primeru kršitev zakonov in pravil varnega potapljanja z avtonomno potapljaško opremo in internih pravilnikov društva) in 
  • komisija za izobraževanje (razpisuje termine izobraževanj, skrbi za njihovo izvedbo).