O nas

Društvo potapljačev VIDRA Krško je leta 1989 ustanovila skupina zanesenjakov, ki so želeli spoznavati tudi tisti del našega okolja, ki se nahaja v vodi in je za večino ljudi nekako odmaknjen, pa čeprav je tako blizu. Osnovna dejavnost članov društva je torej potapljanje z avtonomno potapljaško opremo, ki omogoča človeku daljše zadrževanje v različnih vodnih okoljih.

Temelji društva so nastali v tedanjem Potapljaškem društvu Videm, imenovanem po tovarni celuloze in papirja, ki je v začetku nastopala tudi kot sponzor društva. Zaradi znanih gospodarskih razlogov je društvo to sponzorstvo izgubilo, posledica tega pa je bila, da se je leta 1992 preimenovalo v Društvo potapljačev VIDRA Krško. S tem je društvo prevzelo ime živali, ki del svojega življenja preživi na kopnem, del pa v vodi in je igriva ter radovedna, kar so tudi lastnosti članov našega društva. Ker je vidra ogrožena vrsta živali, s tem društvo poudarja tudi skrb za naše okolje.

V letih delovanja je društvo sledilo razvojem potapljanja na vseh področjih, še posebej pri razvoju potapljaške tehnike in izobraževanja. Največji poudarek pa je bil na varnosti potapljanja, tako v letih obstoja društva nismo imeli potapljaške nesreče oziroma incidenta. Društvo potapljačev VIDRA Krško je najstarejše potapljaško društvo v Posavju, trenutno šteje 28 članov. Njegov sedež je v Krškem, združuje pa člane iz celotnega območja Posavja. Društvo je od svoje ustanovitve član Slovenske potapljaške zveze.

Za naše aktivnosti smo v preteklih letih prejeli več priznanj in odlikovanj. 

V letu 2009 smo prejeli priznanje Krajevne skupnosti mesta Krško

V letu 2010 občinsko priznanje Občine Krško ter občinsko priznanje Občine Kostanjevica na Krki – Kostanjeviški srebrnik, na področju izobraževanja in skrbi za varno potapljanje pa je naš član prejel tudi Bronasto plaketo Slovenske potapljaške zveze.

V letu 2011 smo prejeli priznanje 1. Gazele Slovenske potapljaške zveze

Društvo potapljačev VIDRA Krško je za svoje delo na področju zaščite in reševanja v letu 2014 prejelo srebrni znak Civilne zaščite Republike Slovenije, v preteklih letih pa bronasti znak Civilne zaščite RS. 

Prav tako so bronasti znak Civilne zaščite za delo na omenjenem področju prejeli trije člani Reševalne postaje Krško, Podvodne reševalne službe Slovenije kot priznanje za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči. Za izkazovanje vrhunske strokovne usposobljenosti, izkušenosti, operativne aktivnosti in uspešnosti na področju podvodne reševalne dejavnosti na nacionalni ravni je zlati znak Podvodne reševalne službe Slovenije prejel član društva Darko Anžiček. 

V letu 2014 smo prejeli tudi srebrno priznanje Zveze društev za tehnično kulturo Slovenije za dosežke in dolgoletno sodelovanje na področju tehničnega dela z mladimi in uspešnem sodelovanju na razpisih.

V letu 2015 smo kot prvo potapljaško društvo v Sloveniji prejeli bronasti znak Podvodne reševalne službe Slovenije, trije člani našega društva pa so prejeli srebrni znak Podvodne reševalne službe Slovenije za več uspešno izvedenih reševanj na območju cele Slovenije in odziv ob aktivaciji preko centra za obveščanje. 

V letu 2018 smo na zboru reševalcev v Kranju člani PRS RP Krško za svoje delo v Podvodni reševalni službi prejeli številna priznanja, PRS RP Krško je bil ob tej priložnosti za 20 letno delo podeljena Zlata medalja PRS. V mesecu marcu je član DP VIDRA Krško in PRS RP Krško Darko Anžiček prejel srebrni znak CZ Republike Slovenije.

V letu 2019 je društvo prejelo priznanje občine Krško ob 30-letnici delovanja.

Na regijski prireditvi, 3. marca 2020 v Sevnici smo za trud in prispevek na področju zaščite, reševanja in pomoči prejeli najvišje priznanje Civilne zaščite - zlati znak Civilne zaščite Republike Slovenije.

Ostale aktivnosti

Društvo potapljačev VIDRA Krško se redno prijavlja na razpise za sofinanciranje programov s področja tehnične kulture na območju Občine Krško, ki jih vsako leto razpisuje Občina Krško. V okviru teh programov smo z uporabo sodobne potapljaške tehnične opreme v letih od 2003 do 2009 izvedli pregled in popis reke Krke na njenem odseku v občinah Kostanjevica na Krki in Krško. S tem smo dobili koristne podatke o stanju reke Krke na tem odseku. Podatki bodo koristili potapljačem, ribičem, plavalcem, za potrebe zaščite in reševanja in vsem ostalim, ki se srečujejo z reko Krko na tem odseku. Izvedli smo tudi snemanje dela dna reke Krke. Trenutno izvajamo aktivnosti z uporabo tehnične opreme z namenom pridobivanja podatkov in pa aktivno predstavljamo potapljanje za avtonomno potapljaško opremo šoloobveznim otrokom ter širši zainteresirani javnosti ter jih popeljemo skozi potopljeno razstavo fotografij.

Ker se je z razvojem potapljaških tehnik in spoznanj potapljanje v zadnjih letih približalo ljudem s posebnimi potrebami, se nekateri naši člani vključujejo tudi v aktivnosti potapljanja z njimi.

Delo v prihodnje

V prihodnosti bi želeli v naše društvo pritegniti še več novih članov, ki nam bodo pomagali uresničevati naše cilje na vseh področjih, v katere se vključujemo. Želimo si naše znanje prenašati na mlajše generacije. Še v naprej si želimo sodelovati z vsemi posavskimi občinami. Želimo, da bi bilo čim manj nesreč na vodi, ker pa se zavedamo, da nesreča ne počiva, želimo biti z ustreznim znanjem in opremo pripravljeni tudi na takšne dogodke in nuditi pomoč sočloveku. Ker pa je potapljanje vezano na kvalitetno in varno potapljaško opremo, bo tudi v prihodnje potrebo zagotavljanje ustreznih finančnih sredstev za njeno nabavo in vzdrževanje, potrebno pa bo tudi zagotoviti nove prostore za delovanje našega društva, za kar pa verjamemo, da nam bo ob dobri volji naših članov in vseh ostalih tudi uspelo.

Čistilne akcije

Za varnost gre!

Vključevanje mladih v prostovoljne reševalne službe za zagotavljanje varnosti na podeželju

Kontaktirajte nas

DP VIDRA Krško

Modri

Cert ID: 0018/00018

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
DRUŠTVO POTAPLJAČEV “VIDRA” KRŠKO
Matična številka: 5290783000