Podvodna reševalna služba

Ker so bili nekateri najbolj izkušeni člani društva vključeni v občinske enote civilne zaščite za reševanje iz vode, si je Društvo potapljačev VIDRA Krško na podlagi odločbe Ministrstva za obrambo Republike Slovenije pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Vodne površine rek Save in Krke, ki so se v Posavju povečale z izgradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi, predstavljajo večjo možnost nesreč v vodi, še posebej, ker so te vodne površine postale zanimive tudi za šport in rekreacijo. To pa zahteva ustrezno usposobljenost in pripravljenost potapljačev. Člani društva so takšno možnost predvideli in tako je bila že leta 1998 na njihovo pobudo v okviru društva ustanovljena reševalna postaja, ki je vključena v Podvodno reševalno službo Slovenije. Glede na potrebe se člani reševalne postaje udeležujemo akcij reševanja ljudi in premoženja na območju cele Slovenije. V akcijah sodelujemo z različnimi strukturami zaščite in reševanja ter drugimi organizacijami.

Na področju zaščite in reševanja Društvo potapljačev VIDRA Krško sodeluje z Občinami Brežice, Krško, Sevnica in Kostanjevica na Krki, ki nam nudijo podporo pri našem delu.

Med številnimi reševalnimi akcijami, ki so bile izvedene, lahko poudarimo akcijo čiščenja neeksplodiranih ubojnih sredstev na odseku reke Krke na območju Kostanjevice, ki je bila izvedena leta 2003 v sodelovanju Društva potapljačev VIDRA Krško, Podvodne reševalne službe Slovenije in Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije. V okviru te akcije je bilo iz reke Krke odstranjeno 183 kosov potencialno nevarnih neeksplodiranih ubojnih sredstev. Najodmevnejša pa je bila udeležba pri reševalni akciji na HE Blanca, kjer so se člani PRS Reševalne postaje Krško med prvimi odzvali klicu na pomoč in sodelovali pri organizaciji in izvajanju reševanja od začetka do konca akcije.

Društvo je za svoje delo na področju zaščite in reševanja prejelo bronasti, srebrni in v letu 2020 še zlati znak Civilne zaščite, prav tako so bronasti znak Civilne zaščite za delo na omenjenem področju prejeli trije člani reševalne postaje podvodne reševalne službe, v letu 2012 pa je član Darko Anžiček prejel zlati znak Podvodne reševalne službe Slovenije, ki se podeli posameznikom, društvom ali drugim organizacijam, ki so s svojim dolgoletnim prizadevnim delom na različnih področjih delovanja PRS in aktivnostjo v njenih organih odločilno pripomogli k napredku PRS in Slovenske potapljaške zveze. Aktivnosti in uspehi morajo biti takšne narave, da so strateško vplivali na razvoj PRS in reševalne dejavnosti nasploh in so uspešno krepili in utrjevali PRS na nacionalni ravni. Prejemnik zlatega znaka mora izkazovati vrhunsko strokovno usposobljenost, izkušenost, operativno aktivnost in uspešnost na področju podvodne reševalne dejavnosti na nacionalni ravni.

Reševanje

Za varnost gre!

Vključevanje mladih v prostovoljne reševalne službe za zagotavljanje varnosti na podeželju

Kontaktirajte nas

DP VIDRA Krško

Modri

Cert ID: 0018/00018

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
DRUŠTVO POTAPLJAČEV “VIDRA” KRŠKO
Matična številka: 5290783000